HUI

Alice Gustafson är utbildad nationalekonom från Linköpings universitet. Alice tycker om att skriva och har ett starkt intresse för stadsutveckling och företagande. Hennes styrka ligger i att, genom att kombinera kvantitativ och kvalitativ analys, göra komplexa data lättförståelig. Alice arbetar dels med ett av HUI:s interna utvecklingsprojekt som kombinerar olika databaser, dels med externa projekt som Cityindex och E-barometern.