HUI

Utbildad företagsekonom och nationalekonom som har arbetat med handel i mer än 10 år. Expert inom marknadsanalyser, digitalisering, marknadstrender och konsumentinsikt. Andreas har även stor kompetens inom statistikproduktion genom tidigare anställning på Statistiska Centralbyrån där han varit ansvarig för Detaljhandelsindex. Andreas är ledamot i ”Nämnden för Konsumentprisindex” där Sveriges främsta inflationsexperter finns representerade.