HUI

Andreas Svensson leder kundprojekt inom områdena digitalisering, marknadstrender och konsumentinsikt. Andreas har arbetat med retailfrågor i tio år, varav åtta på HUI, och han föreläser gärna om fysisk handel, e-handel och konjunkturens effekter på handeln.