HUI

Emma är analytiker med fokus på kartläggning och analys av fenomen inom konsumtionslandskapet, med fokus på e-handel och hållbar handel. Emma är även en erfaren projektledare och leder flertalet komplexa uppdrag, med fokus på process och samverkan. Emma är bland annat operativ projektledare för E-barometern, som kartlägger e-handelns utveckling varje kvartal. Emma är även marknadskoordinator och leder företagets kommunikations- och marknadsplanering.