HUI

Katta är HUIs verkliga veteran med snart tre och ett halvt decennium i företagets tjänst. Till arbetsuppgifterna hör korrekturläsning av många av HUIs alster, uppgiftsinsamling samt inknackning och utskick av enkätundersökningar till företag och konsumenter. Allmänna kontorsgöromål av varierande slag står också på agendan. På fritiden är Katta sedan många år en hängiven körsångare och sjunger i såväl damkör som oratoriekör.