HUI

Utbildad centrumutvecklare och civilekonom och har arbetat i detaljistledet i mer än 20 år. Expert på etableringsstrategier, butiksnätsplanering och stadsutveckling och har arbetat som centrumutvecklare i en stadskärna. Per har fastighetskompetens genom tidigare anställningar (JLL och Niras) och har arbetat med hyresförhandlingar för hyresgäster (detaljister). Han har också projektlett handelsanalyser för ett stort antal kommuner.