HUI

Erik Bergh arbetar primärt med handelns digitalisering. Eriks huvudspår är e-handeln där han under ett antal år ansvarat för PostNords E-barometrar i både Sverige och Europa. Han arbetar även med teknikutvecklingens påverkan på handel och konsumtion. Erik är bland annat initiativtagare till HUI:s Retail Tech-event och har gjort långtidsprognoser till såväl Svensk Handel som till några av Sveriges största retailföretag.