HUI

Viktor Eklöf är analytiker och utbildad företagsekonom, specialiserad kring detaljhandelns bolag och dess intressenter. Han är frekvent projektledare mot HUI:s kunder med verksamhet inom konsumtionslandskapet.