HUI

William Lindquist är analytiker på HUI och är utbildad ekonom med en masterexamen i Business and Economics. På HUI hjälper han handelns aktörer att analysera omvärld, marknad och konkurrens, samt att utforska nya affärsmöjligheter.

Med mångårig erfarenhet från detaljistledet har William utvecklat en djup konsumentförståelse och en god förmåga att analysera kundbeteende i en föränderlig samtid. William brinner lite extra för dagligvaruhandeln och hans främsta kompetenser ligger i arbetet med handelsanalyser, etableringsstrategier och butiksnätsplanering. William ansvarar även för HUI:s frukostseminarium som arrangeras varje månad i samarbete med Handelsrådet. Därtill arbetar William med samhällsekonomiska analyser och han är bland annat med och utvecklar HUI:s kvartalsvisa konjunkturrapport och kunskapsplattformen Handelsfakta.se.