HUI

Kundens utmaning

PostNord ville redan i e-handelns begynnelse i mitten av 2000-talet driva e-handelsfrågorna och ta talesmannaskapet för e-handeln I Norden. Genom detta önskade man bli en ledande och självklar inspiratör och samarbetspartner för alla nordiska e-handelsbolag genom att vara den aktör som har bäst kunskap om e-handelns utveckling i Sverige.

Vår lösning

E-barometern är en kvartalsvis återkommande rapport med nyckeltal för E-handelns utveckling, insikter om konsumenternas beteende samt e-handelsföretagens syn på branschrelevanta temafrågor. Kunskapen förpackas i en lättillgänglig rapport som varje kvartal får brett genomslag i media och ger e-handelsbolagen värdefull information för sin fortsatta utveckling.

Resultat

E-barometern blev grunden för att bygga upp ett talesmannaskap för PostNord kring e-handel. Talespersonen Arne Andersson blev ”Arne på Posten” med hela e-handelssverige. När PostNord nu ordnar seminarier kring e-barometerns släpp deltar upp mot 800 personer. E-barometern har även hjälpt PostNord att driva förändringsprocesser internt genom att ge kunskap och inspiration. Rapporterna har också drivit på den svenska e-handelsmarknaden bland annat genom att tillhandahålla ett underlag som gjort att många handlare vågat ta steget ut på nätet och ta del av tillväxten där.
E-handelns utveckling har gått från att vara ett intressant fenomen till att utgöra en kraft som förändrar hela samhället, vilket gör att det momentum som PostNord byggt upp under många års tid fortsätter ge en hög avkastning.

Vill du veta mer om vårt erbjudande?

Hör av dig till vår VD, Emma Hernell eller Vice VD, Ulrika Bernhoff så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med de specifika behoven inom din organisation.

VD
Emma Hernell
Telefon: 073-058 72 95

Vice VD
Ulrika Bernhoff
Telefon: 073-324 59 83