HUI

Hoten mot stadskärnan från både externhandel och e-handel har debatterats flitigt i media och andra kanaler. Vad är egentligen ”stadskärnan” och hur ser utvecklingen ut i våra städer? Cityindex är en ny rapport som syftar till att besvara denna typ av frågeställningar och beskriva utvecklingen för kommersiella verksamheter i våra svenska stadskärnor.
Under 2019 inledde HUI Research ett samarbete med Fastighetsägarna för att förse marknaden med en objektiv stadskärnemätning. En modell för att definiera stadskärnan har utarbetats av HUI i samråd med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare.

Cityindex är en rikstäckande kartläggning av alla Sveriges 104 stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.
Lansering gällande stadskärnornas totala omsättning och utveckling på aggregerad nivå för 2018 sker i samband med Almedalen. Cityrapporter lanseras i oktober 2019 men går att förhandsbeställa redan nu från Fastighetsägarna. Förutom rapporter per stad kommer en branschrapport att tas fram som summerar viktiga nyckeltal, trender och särdrag för Sveriges stadskärnor på ett övergripande plan.

Indelning av städer och avgränsning för de kartlagda stadskärnorna finns i dokumentet ”Definitioner av stad och stadskärna” nedan. Definitionerna och avgränsningarna får användas och spridas fritt. Ange källa ”Cityindex”.

För statistikfrågor om Cityindex, kontakta:

Josef Gäreskog

Tel: 070-260 80 81

E-post: josef.gareskog@hui.se

Material för nedladdning

Definitioner av stad och stadskärna 2018.02 (pdf)

Definitioner av stad och stadskärna – kortversion 2018  (pdf)

Informationsblad Cityindex  (pdf)