HUI

CITYINDEX

Stadskärnan har alltid genomgått förändringar. Händelser och trender som e-handelns framväxt, externhandelns tillväxt och coronapandemin har dock gjort att förändringen i stadskärnor sker snabbare nu än kanske någonsin tidigare. Hur våra stadskärnor påverkas och hur framtidens stadskärna ska se ut är därför återkommande frågor som diskuteras av såväl media och politiker som medborgare och företag.

Under våren 2019 inledde Fastighetsägarna ett samarbete med HUI Research avseende Cityindex. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, men kartläggningen omfattar även restaurangnäring, hotellbransch och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna. Inledningsvis omfattade Cityindex Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 16 städer. Numera omfattar kartläggningen alla Sveriges stadskärna. Under 2019 klev Fastighetsägarna in som uppdragsgivare och har talesmannaskapet för Cityindex och utvecklingen i Sveriges stadskärnor. 2020 uppdaterades alla avgränsningar för stadskärnorna och antalet stadskärnor växte till 107.

 

För frågor om rapporten:
Mikail Sertcanli Branting, analytiker HUI Research
Tel: +46 73 398 93 74
E-post: mikail.sertcanli@hui.se