HUI

E-BAROMETERN

E-barometern ger dig uppdaterad branschkunskap om e-handeln

E-handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där omsättningen på nätet fortsätter att öka. HUI följer sedan år 2000 den svenska detaljhandelns utveckling på nätet genom e-barometern. Idag sker detta i samarbete med PostNord och Svensk Digital Handel och E-barometern publiceras en gång per kvartal.

Underlaget till E-barometern bygger på ett urval av cirka 1 500 företag med försäljning över internet och kompletteras med en konsumentundersökning riktad till 1 000 konsumenter.

Ladda ner tillgängliga rapporter här

För frågor om e-barometern, kontakta:

Andreas Svensson
Tel: 070-51 07 737
E-post: andreas.svensson@hui.se