HUI

Handeln i Sverige vänder sig till dig som exempelvis arbetar med kommunal eller regional planering, med näringslivsutveckling eller som marknadsanalytiker – alternativt etablerare i ett detaljhandels- eller fastighetsbolag – samt till dig som arbetar med stadskärneutveckling eller som leverantör till detaljhandeln.

Handeln i Sverige är ett tillförlitligt verktyg för att bedöma detaljhandelns storlek, struktur, utveckling, attraktivitet och utvecklingspotential på en lokal eller regional marknad. Handeln i Sverige erbjuder uppgifter kring dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln på kommun- och länsnivå, men presenterar också relevanta jämförelser mellan olika kommuntyper.

Handeln i Sverige har getts ut i bokform sedan början av 1990-talet. Från och med år 2011 finns den fritt tillgänglig som ett sök- och nedladdningsbart databasverktyg på internet. Detta ger användaren möjlighet att själv söka den information som han/hon är intresserad av samt göra skräddarsydda uttag ur databasen för nedladdning och vidare bearbetning i Excel. Genom övergången till ett databasverktyg erbjuds även möjlighet att beställa jämförbara tidsserier för olika nyckeltal så långt tillbaka som år 1992.

För mer information, besök www.handelnisverige.se

För frågor om Handeln i Sverige, kontakta:

Rickard Johansson
Tel: 072-54 39 076
E-post: rickard.johansson@hui.se