HUI

SSCD & SVENSKA KÖPCENTRUM

SSCD – Swedish Shopping Centre Directory

SSCD ger dig köpcentrumens och handelsområdenas utveckling

SSCD är den enda heltäckande databasen med information om Sveriges köpcentrum och handelsområden. Innehållet utgörs av uppgifter om omsättning, yta, ägare, förvaltning, antal besökare, hyresgästlistor och mycket mer. Vidare så kartläggs även planerade projekt avseende köpcentrum och handelsområden i allt från tidigt idéskede till invigning.

Informationen presenteras i sökbara tabeller med filtreringsfunktioner, kartvy, jämförelsefunktion och topplistor. Med SSCD får användaren både en övergripande och detaljerad bild av Sveriges köpcentrumbestånd som kan användas för analys, benchmarking, omvärldsbevakning och utvärdering.

Svenska Köpcentrum 2022

Den mest kompletta beskrivningen av svenska köpcentrum och handelsområden

HUI Research släpper varje år rapporten Svenska Köpcentrum i syfte att ge en heltäckande bild av den svenska köpcentrumbranschens utveckling. Rapporten baseras på data från SSCD och sammanställer nyckeltal från samtliga svenska köpcentrum och handelsområden.

Rapportens innehåll:

 • Inledning och översikt av köpcentrumbranschen
 • Köpcentrums omsättning, uthyrbara ytor & antal
 • Köpcentrums utveckling 2020-2021
 • Handelsområdens omsättning, uthyrbara ytor & antal
 • Handelsområdens utveckling 2020-2021
 • Utveckling per centrumtyp
 • Utveckling per region
 • Utveckling per bransch (dagligvaror, sällanköpsvaror, restaurang & kommersiell service)
 • Planerade och färdigställda projekt
 • Topplistor
 • Definitioner och nyckeltal

 

Vill du beställa Svenska Köpcentrum 2022?

HUI erbjuder Svenska Köpcentrum i kombination med en prenumeration av SSCD för att du ska få den mest kompletta bilden av Sveriges köpcentrumbransch.

Rapporten finns tillgänglig från den 10 oktober.

För mer information och beställning kontakta:

Miko Roth
Tel: 070-714 51 65
E-post: miko.roth@hui.se

Eller besök SSCDs hemsida