HUI

Ekonomin och mänskligheten har utsatts för enorma prövningar under 2020 i och med coronapandemins globala skadeverkningar. Efter den inledande chocken inleddes en kraftfull återhämtning under sommarmånaderna – inte minst genom en urstark detaljhandelssektor. HUI Research reviderar upp BNP-prognosen för 2020, från -4,6 till -3,2 procent. Återhämtningen är snabb men skör, då risken för nya smittkluster, finansiella obalanser och den extraordinära arbetsmarknadssituationen måste vägas in.

– Efter katastrofutvecklingen i april och maj var det väntat att ekonomin studsade, har man haft total solförmörkelse måste det bli ljusare ett tag. Återhämtningens dilemma kommer snarare att handla om uthålligheten – om huruvida man lyckas hålla nere smittan så att vi kan vara produktiva och få tillbaka människor i arbete, säger Ola Nevander, analytiker på HUI.

Inom detaljhandeln har stora delar av sällanköpsvaruhandeln överraskat positivt till följd av inställd tjänstekonsumtion, uteblivna resor och ökad tid i hemmet. Undantaget är modesegmentet som lider av minskad social aktivitet och utebliven shoppingturism under en tid när i stort sett all tillväxt sker online.

– Vi bevittnar troligtvis tidernas snabbaste omställning av konsumtionsmönster. Hypersnabb digitalisering, global pandemi och Amazons Sverigelansering i höst rör minst sagt om i detaljhandelsgrytan, konstaterar Ola Nevander.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi, tidigare prognoser inom parentes

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Ola Nevander, 073-407 69 18, ola.nevander@hui.se

Jonas Arnberg, VD, jonas.arnberg @hui.se

Pressbilder finns här.

 

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer