HUI

Osäkerheten förföljer ekonomin in i 2022. Motvilligt väntar ännu ett år som kommer att inledas i pandemins tecken. Sett till innevarande år ser ekonomins framryckning ut att täppa igen nedgången från fjolåret. Utvecklingen har under året fortsatt i en klart positiv riktning och HUI Research justerar därför upp sin BNP-prognos för 2021 till 4,2 procent, i fasta priser.

– Återhämtningen har varit stark under de tre första kvartalen 2021. Under inledningen av hösten uppvisade flera indikatorer i näringslivet nya toppnoteringar. Dock följer osäkerheten i pandemins spår med in i 2022. Fortsatt leveransproblematik, oklara konsekvenser av virusvarianten omikron och frågetecken kring inflationen är ett axplock, säger Joakim Wiren, analytiker på HUI Research.

Inom detaljhandeln fortsatte utvecklingen att vara stark under det tredje kvartalet. Framför allt fortsatte sällanköpsvaruhandeln att visa mycket starka tillväxttal även under sommaren och inledningen av hösten. Hittills i år är tillväxten därmed starkare än vad som förväntades i föregående prognos. Detaljhandelsprognosen för innevarande år höjs till 5 procent i löpande priser. Den starka tillväxten i sällanköpsvaruhandeln ser inte ut att mattas av under årets sista kvartal och justeras till följd av den kraftiga utvecklingen upp till 8 procent i löpande priser. Prognosen för dagligvaruhandeln lämnas oförändrad på 1,5 procent i löpande priser.

– Under det tredje kvartalet var försäljningstillväxten starkast i de branscher som gick svagare under pandemin, eller sociala branscher om man så vill, exempelvis klädhandel, skohandel och urhandel. När restriktionerna successivt lyftes under sommaren och hösten blev det friare att konsumera tjänster som exempelvis resor, hotell- och restaurangbesök. Detta tycks på kort sikt inte ha haft en negativ effekt på pandemins vinnarbranscher, vilket resulterar i den starka tillväxt inom sällanköpsvaruhandeln som vi ser just nu, avslutar Joakim Wirén.

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Joakim Wirén
070-147 66 56
joakim.wiren@hui.se

Emma Hernell, VD
emma.hernell@hui.se

Prenumerationsförfrågningar och frågor mottages även här

Pressbilder finns här

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.