HUI

Aldrig i mannaminne har vi stått inför en julhandel som varit så oviss. HUIs julprognos består i år av tre scenarier där huvudscenariot innebär en knapp tillväxt totalt, men nedsidan i främst sällanköpsvaruhandeln är stor.

”Julhandeln 2020 handlar, förutom om restriktioner, om tre saker – konsumtionsförflyttningar, kapacitetsprövningar och kreativa lösningar. Stämmer allt har vi ett nytt julhandelsrekord i sikte. Om inte går vi mot ett möjligt försäljningstapp”, säger Jonas Arnberg, VD HUI Research.

 

Coronapandemin fortsätter att ge detaljhandeln en extra injektion på grund av att mindre pengar spenderas på utlandsresor, restaurangbesök och kulturevenemang.

Samtidigt har 2020 års julhandel fått kraftigt förändrade förutsättningar jämfört med tidigare år. I stora delar av Sverige avråder Folkhälsomyndigheten i skrivande stund från butiksbesök för annat än att handla mat eller apoteksvaror, och smittläget och restriktionerna framöver är mycket svårbedömda. Hur årets julhandel faller ut kommer att bero på smittläge och restriktioner – men också till stor del på hur väl handlarna lyckas anpassa sig till den nya situationen.

”Vi kommer att se en helt ny typ av julhandel på många sätt. Handlarna konkurrerar inte längre bara med produkter och priser, utan även med säkra butiksbesök och smidiga leveranslösningar. Vi kommer alldeles säkert fortsätta se nya innovationer och lösningar som underlättar handeln även i jul”, säger Jonas Arnberg, VD HUI Research.

Förutsättningarna för handeln förändras i nuläget närmast från dag till dag, vilket gör årets julhandel mycket svårprognostiserad. Årets julprognos presenterar därför tre potentiella scenarier, som varierar mellan tillväxt och kraftiga försäljningstapp. Huvudscenariot innebär en tillväxt på 1 procent i den totala detaljhandeln mätt i löpande priser, fördelat på att dagligvaruhandeln växer med 5 procent och att sällanköpsvaruhandeln tappar 2 procent. Julhandeln kommer också att fortsätta 2020 års accelererande strukturomvandling där e-handeln tar försäljningsandelar. Antaget huvudscenariot att julhandeln växer med en procent, väntas årets decemberförsäljning landa på 81,7 miljarder.

Eftersom vi kommer att fortsätta tillbringa ovanligt mycket tid inom välbekanta väggar hittas julhandelns vinnarbranscher i hemmet.

”Precis som resten av året kommer julen 2020 präglas av hemmatrenden. Vi kommer sannolikt julpynta mer, baka fler lussebullar och laga våra egen julmat när vi inte vill besöka restauranger. Det skapar goda förutsättningar för en stark tillväxt i dagligvaruhandeln och andra hemrelaterade branscher som hemelektronik, möbler och heminredning”, säger Jonas Arnberg.

 

Prognosscenarier

Scenario 1 bygger på antagandet att handeln kan hålla öppet och att kunder upplever att det är säkert att vistas i butiker.

Scenario 2 är julprognosens huvudscenario, och utgår från att konsumenter till viss del avstår från konsumtion på grund av smittspridning och restriktioner, antingen kopplat till butiker, eller till följd av att vi träffar färre personer, exempelvis under jul och nyår.

Scenario 3 antar mycket tuffa restriktioner och hög smittspridning, med många stängda butiker, låga maxtak på besökare i butiker och/eller nådda kapacitetstak inom e-handeln som följd.

Se HUIs Julrapport 2020 för fler spaningar och detaljerad information. Rapporten laddar du ner här.

 

 

Kontakt:

Saga Bowallius, analytiker HUI Research: 076-170 85 99, saga.bowallius@hui.se