HUI

SPORTINDEX

Sportindex ger dig uppdaterad branschkunskap om sporthandeln

Sportindex tas fram av branschorganisationen Svenskt Sportforum i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data. Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut.

Sportindex publiceras kvartalsvis och innehåller unik statistik över sporthandelns utveckling på månadsnivå. Utvecklingen i det fysiska butikerna och e-handeln särredovisas och därtill bryts utvecklingen även ner på 20 relevanta produktkategorier.

 

SENASTE RAPPORTEN: Sporthandeln minskade med 9,6 procent under första kvartalet 2022

Sportindex från branschorganisationen Svenskt Sportforum visar att den totala försäljningen i sporthandeln minskade med -9,6 procent under första kvartalet 2022, jämfört med samma period föregående år. Den jämförbara butiksförsäljningen minskade med -9,3 procent medan e-handeln upplevde en kraftigare minskning och föll med -16,5 procent. Sporthandelns e-handelsandel uppgår nu till 18 procent, vilket är samma nivå som under första kvartalet 2021.

Från och med detta kvartal och framåt innehåller Sportindex statistik nedbrutet på relevanta produktkategorier.

Sportindex har sedan lanseringen för nästan ett år sedan blivit ett efterlängtat facit över sporthandelns utveckling, med kvalitetssäkrade nyckeltal som baseras på inrapportering från branschens ledande aktörer. Nu tar vi steget vidare och går ner en nivå i statistiken genom att redovisa relevanta nyckeltal på branschens produktkategorier så som fotbollsskor, sportswear , accessoarer, cykel och längdåkning. Tjugo underkategorier adderas och kommer kunna följas löpande, vilket skapar ytterligare stöd som branschens aktörer kan luta sig mot vid beslutsfattande. Se sida 5 i Sportindex-rapporten för en överblick över de produktkategorier som statistiken bryts ned på.

– Claes Forsberg, vd Svenskt Sportforum

Här är ett smakprov på några av de nyckeltal som presenteras i Sportindex. Se rapporten Sportindex Q1 2022 för mer statistik.

  • Försäljningen av skor minskade med -4,4 procent under första kvartalet. Den starkast bidragande faktorn till nedgången är den viktiga vinterkategorin outdoor/kängor som tappade -34,1 procent under perioden.
  • Klädförsäljningen minskade med -10,7 procent under första kvartalet. Den negativa tillväxten är i hög grad hänförlig till kategorin outdoor, som är kvartalets största kategori, och som tappade -14,3 procent. Outdoor hade starka tillväxttal i november (36,6 procent) och december (55,3 procent) vilket dämpade försäljningen under följande månader.
  • Försäljningen av utrustning minskade med -15,2 procent under första kvartalet. Kategorin längdåkning bidrar störst till minskningen, med ett tapp på -43,4 procent under första kvartalet. Januari och februari var mycket starka månader för längdåkning under 2021 eftersom stora delar av Sverige hade mycket snö, vilket gav en extrem skjuts i försäljningen som landade på 246,3 procents ökning i januari 2021 och 109,3 procents ökning i februari 2021. Tillväxten under samma månader i år dämpas därmed av mindre gynnsamma snöförhållanden och starka jämförelsetal.

 

Ladda ner rapporter:

Sportindex Q1 2022

Sportindex Q4 2021

Sportindex Q3 2021

Sportindex Q2 2021

Sportindex Q1 2021

 

För statistikfrågor om Sportindex, kontakta:

Emelie Ekholm

Tel: 070-547 94 98

E-post: emelie.ekholm@hui.se