HUI

SPORTINDEX

Sportindex ger dig uppdaterad branschkunskap om sporthandeln

Sportindex tas fram av branschorganisationen Svenskt Sportforum i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data. Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut.

Sportindex publiceras kvartalsvis och innehåller unik statistik över sporthandelns utveckling på månadsnivå. Utvecklingen i det fysiska butikerna och e-handeln särredovisas och därtill bryts utvecklingen även ner på kläder, skor och utrustning.

 

Ladda ner rapporter:

Sportindex Q1 2021

 

För statistikfrågor om Sportindex, kontakta:

Emelie Ekholm

Tel: 070-547 94 98

E-post: emelie.ekholm@hui.se