HUI

SPORTINDEX

Sportindex ger dig uppdaterad branschkunskap om sporthandeln

Sportindex tas fram av branschorganisationen Svenskt Sportforum i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data. Syftet med Sportindex är att tillhandahålla ett trovärdigt och kvalitetssäkrat statistikunderlag som är värdefullt för en rad aktörer, exempelvis detaljister, leverantörer och tillverkare, som vill förstå marknadens utveckling och fatta informerade beslut.

Sportindex publiceras kvartalsvis och innehåller unik statistik över sporthandelns utveckling på månadsnivå. Utvecklingen i det fysiska butikerna och e-handeln särredovisas och därtill bryts utvecklingen även ner på kläder, skor och utrustning.

 

SENASTE RAPPORTEN: Sportindex ökade med 6,5 procent under tredje kvartalet 2021

Den totala försäljningen i sporthandeln ökade med 6,5 procent under tredje kvartalet 2021 enligt Sportindex. Butiksförsäljningen ökade med 4,1 procent och e-handeln växte med 21,9 procent. Under tredje kvartalet skedde 87 procent av försäljningen i fysisk butik och 13 procent i e-handeln. E-handeln fortsätter driva tillväxt i sporthandeln och av den totala tillväxttakten på 6,5 procent stod e-handeln för nästan 40 procent. Utvecklingen i branschen under kvartalet präglades av en återgång till skolor, kontor och sportaktiviteter men även av stora störningar i logistikkedjan och bristande sortimentstillgång.

”2021 är ett starkt år för sportbranschen och det tredje kvartalet är inget undantag. Konsumenternas intresse för saker som sport, cykling, friluftsliv och funktion är fortsatt intakt och det är såklart enormt glädjande. Samtidigt har coronapandemin orsakat stora störningar kopplat till logistik och produktion, vilket påverkat försäljningsutvecklingen negativt ”, säger Lars Palmgren, vd SGN Sport Sverige (Team Sportia, Sportringen och Bike Nation).

Läs rapporten Sportindex Q3 2021 för mer statistik om sporthandelns utveckling, analys och kommentarer från branschen. Från och med detta kvartal deltar även Decathlon i Sportindex.

 

Ladda ner rapporter:

Sportindex Q3 2021

Sportindex Q2 2021

Sportindex Q1 2021

 

För statistikfrågor om Sportindex, kontakta:

Emelie Ekholm

Tel: 070-547 94 98

E-post: emelie.ekholm@hui.se