HUI

Den nådda räntetoppen gör att hushållens omkostnader har ökat färdigt. 2024 förväntas konsumtionen ske enligt samma mönster som under hösten. Konsumtionsnivån har dock överraskat på uppsidan under hela 2023, även om volymminskningen i sällanköpsvaruhandeln har varit kraftig. I årets sista upplaga av Detaljhandelns konjunkturrapport sätter HUI prognosen för total detaljhandel i fasta priser (volym) till -6,0 procent för 2023, 0 procent för 2024 och 2,5 procent för 2025.

  • Under 2024 förväntas konsumtionen nå samma volymer som under 2023. Framåt hösten förväntas hushållens ekonomiska situation successivt förbättras. Hushållens kostnadsökningar har under det senaste året slagit väldigt olika och i stor utsträckning bestämts av storleken på bostadslånen. Under 2025 är bedömningen att stigande inkomster och sjunkande ränteläge ger snabbare snurr på hjulen igen, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.
Se en sammanfattning av Detaljhandelns konjunkturrapport här (video)

 

Detaljhandelns försäljning ökade med totalt 4,7 procent under det tredje kvartalet 2023. Försäljningsutvecklingen i den totala detaljhandeln förväntas växa med 3 procent under helåret, där dagligvaruhandeln står för hela tillväxten. Prisökningstakten i dagligvaruhandeln förväntas uppgå till 1,5 procent per år under de kommande två åren. Under 2024 förväntas tre branscher utmärka sig och driva försäljningsutvecklingen i sällanköpsvaruhandeln. Apotekshandeln växer både på nätet och i form av branschglidning och handel med brett sortiment förväntas fortsatt växa till följd av det ökade fokuset på lågprisalternativ. Utöver dem förväntas positiva försäljningssiffror för kläd- och skohandeln.

  • För 2025 är detaljhandelsprognoserna positiva, men volymtappet i framför allt sällanköpsvaruhandeln kommer att ta längre tid att ta igen, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.

Även ekonomin har överraskat på uppsidan. Prognosen för BNP och Sveriges ekonomi revideras upp till -0,8 procent för 2023. Prognosen för hushållens konsumtion revideras upp till -3,1, och är även fortsatt den faktor som drar ner BNP-utvecklingen. Den uteblivna höjningen av styrräntan kan ha hindrat en kraftigare nedgång i tillverkningsindustrin, samtidigt som det ger ljus i tunneln för nedstämda hushåll. Prognosen för Riksbankens styrränta är 3,5 procent vid utgången av 2024 och 2,5 procent vid utgången av 2025.

 

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi (fasta priser) och i detaljhandeln (löpande priser), föregående prognos inom parentes

Prognos 2023* Prognos 2024* Prognos 2025*
BNP, fasta priser -0,8 (-1,1) 0,9 (0,9) 2,4
Hushållens konsumtion, fasta priser -3,1 (-3,5) 1,0 (1,0) 3,7
Total detaljhandel, löpande priser 3,0 (1,0) 1,0 (0,5) 4,0
Dagligvaruhandel, exklusive Systembolaget, löpande priser 10,0 (8,0) 2,5 (2,0) 3,0
Sällanköpsvaruhandel, löpande priser -1,5 (-4,0) -0,5 (-1,0) 4,5

 

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Joakim Wirén, analytiker, 070-147 66 56, joakim.wiren@hui.se

William Lindquist, analytiker, 073-835 01 02, william.lindquist@hui.se

Emma Hernell, VD, emma.hernell@hui.se

Prenumerationsförfrågningar och frågor mottages även via: https://hui.se/rapporter/detaljhandelns-konjunkturrapport/

Pressbilder finns på https://www.hui.se/om-oss/press/bildbank

 

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Detaljhandelns konjunkturrapport är ankaret för beslut inom konsumtionslandskapet. Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer